Skip to main content

Romeinen en Cananefaten op locatie Valkenburg

woensdag 5 februari 2014. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur Romeinen en Cananefaten op Locatie Valkenburg.Het gebied van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg (ca. 300 ha) zal de komende jaren ontwikkeld worden tot een nieuwe woonwijk. Tijdens archeologisch vooronderzoek zijn binnen het plangebied tal van vindplaatsen aangetroffen die dateren vanaf de Late Bronstijd (ca 1000 voor Chr.). Bijzonder zijn huisplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd die vermoedelijk bewoond zijn geweest door Cananefaten. Toen de Romeinen hun grensfort Praetorium Agrippinae vestigden zullen deze in aanraking zijn gekomen met deze inheemse bevolking.

Over de spreker:
Peter Jongste is na een opleiding als klassiek archeoloog en prehistorie aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1995 gepromoveerd op het gebruik van marmer in de Romeinse tijd. Sinds 1996 is hij werkzaam in de Nederlandse archeologie en heeft hij zich gespecialiseerd in de late prehistorie van het westelijk Holoceen Nederland. Sinds augustus van dit jaar doceert hij archeologie aan de Saxion Hogeschool in Deventer en is hij als archeologisch adviseur en directievoerder betrokken bij het Project Locatie Valkenburg.

QUOTE: De komst van de Romeinen in Valkenburg lijkt te hebben geleid tot een geleidelijke integratie van de oorspronkelijke bewoners in de Romeinse cultuur.

  • Aangemaakt op .