Skip to main content

Mensen en bomen, van de prehistorie tot straks

woensdag 8 januari 2014. "Mensen en bomen van de prehistorie tot straks"

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Mensen kunnen niet zonder bomen. Ze zijn er van afhankelijk voor hun huizen, schepen, kleding en voedsel. Na de periode van de laatste IJstijd kwamen geleidelijk aan diverse boomsoorten vanuit het zuiden onze streken binnen. Mensen wisten allerlei kwaliteiten ervan op hun waarde te schatten en er een nuttig gebruik van te maken. Bert Maes doet al vele jaren onderzoek naar de echte wilde bomen en struiken in ons land. Ze vormen nog geen 5% van de bossen en houtwallen, maar geven ons veel en onverwachte informatie. Mede dankzij recent archeobotanisch- en DNA-onderzoek is er een hele nieuwe wereld ontsloten.

Over de spreker:

Bert Maes is ecoloog en cultuurhistoricus en runt een eigen adviesbureau. Zijn specialiteiten zijn o.a. de inheemse bomen en struiken en de cultuurhistorie van het landschap. Hij ontdekte boom- en struiksoorten die niet eerder bekend waren in ons land en ondergebracht werden in de Nationale Genenbank van autochtone gewassen. Publicaties van zijn hand zijn o.m. De linde in Nederland (1989), Bomen en monumenten (1996), Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud (2010), Bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed (2011) en bijdragen aan: Ruines in Nederland (1997), Bomen en mensen (2000), Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen (red. 2007) en Bijzondere bomen in Nederland (2010).

QUOTE: De inheemse bomen en struiken in bossen en houtwallen zijn een prachtig, maar ernstig bedreigd cultuurhistorisch erfgoed.

  • Aangemaakt op .