Skip to main content

Isotopenonderzoek in het Graf van Wassenaar

Woensdag 4 december 2013 wordt een bijzondere dag voor een bijzondere vondst. Het Bronstijdgraf van Wassenaar zal worden geopend! De glasplaten zullen van deze unieke vondst worden gelicht, waarna archeologen secuur monsters zullen nemen van de gebitten om deze te onderwerpen aan een isotopenonderzoek. Het onderzoeken van isotopen wordt toegepast op botmateriaal en gebitsresten om te kunnen analyseren wat men at en of er sprake is geweest van migratie gedurende een bepaalde periode. Op deze manier hoopt men te kunnen achterhalen waar mensen vandaan kwamen en vervolgens neerstreken. Zo ook wat betreft de twaalf mensen in het Graf van Wassenaar. Hoewel men naar de uitkomst van het onderzoek alleen nog maar kan gissen, is men hoopvol tot zeer waardevolle, nieuwe inzichten te komen over de mens in de Bronstijd.

Het onderzoek naar de isotopen in het Graf van Wassenaar, geschied in het kader van de nieuwe wisseltentoonstelling over nieuwe forensische toepassingen in de archeologie die volgens planning in april 2014 in het Archeologiehuis Zuid-Holland te zien zal zijn.

Meer informatie over dit onderzoek volgt!

  • Aangemaakt op .