Skip to main content

Ziekte, arts en patiënt in de Grieks-Romeinse oudheid

Lezing 23 oktober 2013 in het Archeologiehuis. (aanvang 20:00)

QUOTE: “Kenmerk van de antieke geneeskunde is de persoonlijke aandacht
van de arts voor de individuele patiënt”
Wat betekende het om ziek te zijn in de Grieks-Romeinse
oudheid? Velen kennen de naam van beroemde antieke artsen: Hippocrates,
Galenus, maar hoe werkten hun medische theorieën in de praktijk? Hoe was de
verhouding tussen religieuze en rationele geneeskunde? Wat is de bijdrage van
de archeologie aan onze kennis van de antieke geneeskunde? Deze en andere
vragen komen aan de orde in de lezing. De antieke theorie zal worden
geconcretiseerd in enkele antieke patiëntengeschiedenissen.

Over de spreker:

Manfred (H.F.J.) Horstmanshoff is
emeritus bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de antieke geneeskunde aan
de Universiteit Leiden, waar hij vele jaren Oude Geschiedenis doceerde. Hij was
Fellow-in-Residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar
en aan het Internationales Kolleg Morphomata, Keulen. In 2013 was hij verbonden
aan de Humboldt Universität in Berlijn. Hij publiceerde talrijke boeken en
artikelen, waaronder: Pijn en balsem, troost en smart.

  • Aangemaakt op .