Skip to main content

Inheems aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Maandag 14 april; zaal open om 19:30. Lezing door Peter van den Broeke.

In 2012 verscheen een overzicht van het inheemse aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in Oss, dat feitelijk betrekking heeft op Zuid-Nederland in zijn geheel (o.a. te downloaden via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20033 ). Daardoor is nu een betere vergelijking mogelijk met het aardewerk uit West-Nederland. In sommige perioden hadden beide streken veel met elkaar gemeen, in andere weinig. Een van de vragen is of dit onder meer te maken had met de (ruil)handel in zeezout van de Noordzeekust naar het achterland. Daarnaast is wel duidelijk dat migratie van bevolkingsgroepen hier een rol gespeeld heeft.
Behalve op deze kwesties zal ingegaan worden op de aspecten van het aardewerk waarin door de tijd heen veranderingen optreden en die het daardoor mogelijk maken om dateringen aan het aardewerk toe te kennen. Modewijzigingen in verschraling, vormgeving en versiering zijn hierbij de cruciale punten. Die zullen behalve in de lezing ook in een praktijksessie aan de orde komen.

  • Aangemaakt op .