Skip to main content

Cold Cases verlengd!

Tentoonstelling ‘Cold cases in de Nederlandse archeologie’ verlengd!

Slimme technieken trekken veel belangstelling

Sinds mei van dit jaar is in het Archeologiehuis Zuid-Holland, het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland en Archeon, een tentoonstelling te zien over de toepassing van forensische technieken in de archeologie. Deze slimme technieken worden ook bij archeologisch onderzoek steeds vaker ingezet en dat levert interessante resultaten op. De tentoonstelling trekt veel belangstelling en enthousiaste reacties: bezoekers worden gegrepen door het thema en vragen de aanwezige vrijwilligers de oren van het hoofd. Daarom is besloten tot verlenging tot en met eind maart 2015.

 Spectaculaire ontdekkingen

Door middel van DNA-onderzoek, gezichtsreconstructies en isotopenonderzoek kunnen aan zowel oude als nieuwe vondsten spectaculaire ontdekkingen worden gedaan. Sommige voorouders krijgen letterlijk een gezicht en blijken niet zoveel te verschillen van de eenentwintigste-eeuwse mens! Resultaten van onderzoek aan vondsten uit Wassenaar, Vlaardingen en Oegstgeest passeren in deze tentoonstelling, die een initiatief is van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen, de revue.

 Het massagraf van Wassenaar

In 1987 werd in Wassenaar een ongeveer vierduizend jaar oud graf met daarin twaalf tegelijkertijd begraven mannen, vrouwen en kinderen ontdekt. Bij enkele mannen werden botbreuken en ingeslagen schedels vastgesteld; één van de vrouwen had een vuurstenen pijlpunt tussen haar nekwervels. Nog altijd waren er veel vragen rondom de mensen in dit graf: wie waren deze mensen en waarom kwamen ze zo gewelddadig aan hun einde? Omdat de daders van het geweld mogelijk onder groepen van veraf te zoeken waren, is isotopenonderzoek uitgevoerd aan hun tanden. Hieruit is af te leiden waar iemand is opgegroeid. De isotopen wezen uit dat alle zes onderzochte individuen van lokale komaf waren; er lagen dus geen aanvallers van ver in Wassenaar begraven.

Vreemdelingen in Vlaardingen

In Vlaardingen is een grafveld opgegraven uit de tijd van de elfde-eeuwse graaf Dirk III. Ook op 26 individuen uit dit grafveld is isotopenonderzoek verricht naar de herkomst. Het resultaat van deze analyse was dat er zeker twaalf 'vreemdelingen', mensen die niet van origine uit Vlaardingen kwamen, begraven lagen. Het ging hierbij om mannen, vrouwen en kinderen. Mogelijke gebieden van herkomst van tien van deze mensen zijn Zuid- en West-Engeland, Schotland, Ierland, de zuidelijkste punt van Noorwegen en Normandie.

Het Archeologiehuis Zuid-Holland

In het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd in een replica van een Romeinse villa bij Archeon in Alphen aan den Rijn, kunt u de tentoonstelling bezoeken. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie –waaronder het massagraf van Wassenaar- te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties. In opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt het museale beheer van het Archeologiehuis door het Erfgoedhuis Zuid-Holland verzorgd.

  • Aangemaakt op .