Skip to main content

Nieuwe tentoonstelling over Romeins Voorburg

Leven Langs de Limes: Voorburg geopend!

Op donderdag 9 juli is door de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Rik Janssen, en de wethouder Cultuur van gemeente Leidschendam-Voorburg, Frank Rozenberg, de nieuwe wisseltentoonstelling in het museum geopend. 
opening02

Ontdekkingen
De tweede tentoonstelling in de Limes-reeks behandelt de aanleg van het kanaal van Corbulo en het ontstaan van de stad Forum Hadriani op de oever van dit kanaal. Recent is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de precieze loop van het kanaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij is aan het licht gekomen dat de Romeinen niet schuwden om door de strandwallen heen te graven en flink gebruik te maken van beschoeiingsmogelijkheden.

Daarnaast is duidelijk vastgesteld dat de Romeinen het kanaal 'droog groeven', dat wil zeggen dat zij zo lang mogelijk een dam lieten staan, zodat ze het kanaal konden graven zonder dat er water in stond. Omdat ook bij dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor groot en intensief baggeronderhoud, lijkt het vrij zeker dat het (noordelijk deel van het) kanaal waarschijnlijk maar relatief kort in gebruik geweest is, zo ongeveer tot het midden van de tweede eeuw. Dit is opmerkelijk, omdat de bloeitijd van Forum Hadriani langer duurde.

Aan de hand van vondsten, kaarten en afbeeldingen schetst de tentoonstelling de geschiedenis van het onderzoek naar zowel het kanaal als het Forum en wordt inzicht geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd.

Vier tentoonstellingen
De tentoonstelling is de tweede in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk wordt gemaakt. Eerder was een tentoonstelling over Alphen aan den Rijn te zien, waarin de Romeinse tijd een fort gelegen was.Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

 

  • Aangemaakt op .