Skip to main content

Priem

Dit is een priem, gemaakt van een linker middenvoetsbeentje van een groot zoogdier. Een priem kon gebruikt worden om gaten te maken in allerlei soorten materialen. Deze priem is niet (meer) scherp. Aan zijn uiteinde is de priem ernstig verweerd. Of dit gekomen is door gebruik of door vraat is helaas onbekend Deze priem is gemaakt met de metapodium techniek. Dit betekent dat de al aanwezige richels in het middenvoetsbeen extra worden ingesneden. Hierdoor is het vervolgens makkelijker om het bot te splijten. Daarna worden de koppen van het bot verwijderd en de vorm nog verder aangepast tot er een bruikbaar werktuig ontstaat.

Details
Materiaal: Organisch
Periode: Mesolithicum laat: 6450 - 4900 v. Chr.
Datering: 5500 - 5000 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 11779