Skip to main content

Vuurstenen kling

Dit is een vuurstenen kling. Een kling is een stukje vuursteen wat van een vuursteenkern afkomt als er op de juiste manier op geslagen wordt. De randen van vuursteen zijn zeer scherp, waardoor het perfect is om te gebruiken als werktuig. Deze kling is geretoucheerd. Dit betekent dat nadat hij van de kern is afgeslagen nog bewerkt is. Dit werd gedaan om de kling bijvoorbeeld scherper te maken, maar ook om de vorm te veranderen. Door microscopische analyse zijn er nog een aantal andere dingen bekend over deze kling. Niet alleen is hij gebruikt voor het pletten van silica (kwarts) houdende planten zoals bijvoorbeeld riet, hij is ook mogelijk geschacht geweest. Dit betekent dat hij allen of mogelijk samen met andere in een nu verdwenen handvat heeft gezeten.

Details
Materiaal: Steen
Periode: Mesolithicum laat: 6450 - 4900 v. Chr.
Datering: 5500 - 4450 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 10463