Skip to main content

10 maart 2021 - Tom Hazenberg: Varen op de Romeinse Rijn en Noordzee & The best of the Tom's Wall Walk

Vanwege de coronamaatregelen is deze lezing online gegeven.

Online lezing op woensdag 10 maart 2021, aanvang 20:00 uur.
In samenwerking met Museumpark Archeon nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Tom Hazenberg.

Over de lezing:
In zijn lezing zal Tom Hazenberg een bloemlezing geven over de scheepvaart van de Limes, de verbinding naar zeehavens en de Noordzee. Daarbij is ook aandacht voor diverse publieksprojecten waarvoor de Romeinse schepen aanleiding vormden.

Na de pauze neemt hij het publiek mee langs de Muur van Hadrianus. In 2017 liep hij van Noordzee tot Ierse Zee en legde deze reis vast in zijn vlog Hadrian's Wall Walk (zie www.RomeinseKust.nl in archief 2017). Hazenberg kijkt vanavond terug op deze unieke ervaring. 

3 hazenberh Colijnsplaat Kriek S Lezing 10 3 2021 VVvA 2 Kopie Lezing 10 3 2021 VVvA 3 Kopie

Over de spreker:
Tom Hazenberg heeft Klassieke talen en Archeologie gestudeerd op de Universiteit Leiden. In de jaren ’90 heeft hij opgravingen geleid waaronder Leiden-Roomburg en Houten. Later onder andere ook de opgravingen van het Romeinse castellum in Woerden en het roei-vrachtschip Woerden 7. Ruim 20 jaar geleden heeft hij 1Arch/Hazenberg Archeologie opgericht, dat naast onderzoek en advies ook projecten ontwikkelt waarin archeologie een maatschappelijke bijdrage levert zoals het recent geopende Limes Bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM in de zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam. In 2018 ontving Tom Hazenberg de Cultuurprijs Zuid-Holland. Momenteel werkt hij samen met Stichting Museumpark Archeon om de Rijks Maritieme Erfgoedcollectie Zwammerdamschepen zelf te restaureren in de Romeinse Restauratiewerf. Deze collectie zal de basis vormen voor het nieuw Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Daarnaast werk Hazenberg aan de versterkting van de exploitatie en marketing van de hele Nedergermaanse Limes als toekomstig aantrekkelijk UNESCO Werelderfgoed.  

Naast zijn werk aan de schepen van de limes heeft Hazenberg ook een groot aantal onderzoeken langs de Noordzeekust gebundeld in de Romeinse Kust. Vandaaruit werkt hij momenteel aan internationaal Romeins Noordzee-samenwerking onder de titel `Bridging the North Sea'. Ook in dat project probeert Hazenberg onderzoek naar scheepvaart, transport en handel te verbinden aan hedendaagse thema's zoals migratie, zeespiegelstijging en Europa na de Brexit.

Zelf schreef hij de boekjes `Varen op de Romeinse Rijn’ en `De Romeinse Kust'.

MELD JE (GRATIS) AAN