Skip to main content

Geregistreerd als museum!

De afgelopen twee jaar zijn de medewerkers en vrijwilligers hard bezig geweest om van het Romeins Museum een officieel geregistreerd museum te maken. We kunnen dan nu ook met vreugde mede delen dat per 1 december 2014 de Stichting Romeins Museum is opgenomen in het Nationale Museumregister!

  • Aangemaakt op .

Vrijwilligers gezocht!

Archeon en de Stichting Romeins Museum Alphen aan den Rijn zoeken vrijwilligers die onder deskundige begeleiding willen meewerken aan het restaureren van de reconstructie van de Zwammerdam 6. Deze reconstructie is 20 jaar geleden gemaakt en heeft jarenlang gevaren op de wateren van Archeon. Sinds een jaar of zes ligt het schip op het droge en vormt deze een mooie locatie voor kinderen om rond te rennen.

Gedurende deze 20 jaar is de boot dan ook redelijk in verval geraakt. Door de recente aandacht voor de Limes op lokaal, provinciaal en nationaal niveau hebben wij nu de mogelijkheid om hier iets aan te doen! Dit type schepen, waarvoor  wij op archeologisch gebied internationaal bekend staan, zijn uniek voor ons land.

Voor dit project, wat zal gaan spelen tijdens de wintermaanden van 2014, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die het liefst ook een beetje handig zijn. Er is momenteel nog geen exacte planning, aangezien deze afhangt van de beschikbaarheid van de begeleiders.

Heb jij interesse om bij te dragen aan dit project? Laat dit even weten door een e-mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zwammerdam

  • Aangemaakt op .

Cold Cases verlengd!

Tentoonstelling ‘Cold cases in de Nederlandse archeologie’ verlengd!

Slimme technieken trekken veel belangstelling

Sinds mei van dit jaar is in het Archeologiehuis Zuid-Holland, het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland en Archeon, een tentoonstelling te zien over de toepassing van forensische technieken in de archeologie. Deze slimme technieken worden ook bij archeologisch onderzoek steeds vaker ingezet en dat levert interessante resultaten op. De tentoonstelling trekt veel belangstelling en enthousiaste reacties: bezoekers worden gegrepen door het thema en vragen de aanwezige vrijwilligers de oren van het hoofd. Daarom is besloten tot verlenging tot en met eind maart 2015.

 Spectaculaire ontdekkingen

Door middel van DNA-onderzoek, gezichtsreconstructies en isotopenonderzoek kunnen aan zowel oude als nieuwe vondsten spectaculaire ontdekkingen worden gedaan. Sommige voorouders krijgen letterlijk een gezicht en blijken niet zoveel te verschillen van de eenentwintigste-eeuwse mens! Resultaten van onderzoek aan vondsten uit Wassenaar, Vlaardingen en Oegstgeest passeren in deze tentoonstelling, die een initiatief is van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen, de revue.

 Het massagraf van Wassenaar

In 1987 werd in Wassenaar een ongeveer vierduizend jaar oud graf met daarin twaalf tegelijkertijd begraven mannen, vrouwen en kinderen ontdekt. Bij enkele mannen werden botbreuken en ingeslagen schedels vastgesteld; één van de vrouwen had een vuurstenen pijlpunt tussen haar nekwervels. Nog altijd waren er veel vragen rondom de mensen in dit graf: wie waren deze mensen en waarom kwamen ze zo gewelddadig aan hun einde? Omdat de daders van het geweld mogelijk onder groepen van veraf te zoeken waren, is isotopenonderzoek uitgevoerd aan hun tanden. Hieruit is af te leiden waar iemand is opgegroeid. De isotopen wezen uit dat alle zes onderzochte individuen van lokale komaf waren; er lagen dus geen aanvallers van ver in Wassenaar begraven.

Vreemdelingen in Vlaardingen

In Vlaardingen is een grafveld opgegraven uit de tijd van de elfde-eeuwse graaf Dirk III. Ook op 26 individuen uit dit grafveld is isotopenonderzoek verricht naar de herkomst. Het resultaat van deze analyse was dat er zeker twaalf 'vreemdelingen', mensen die niet van origine uit Vlaardingen kwamen, begraven lagen. Het ging hierbij om mannen, vrouwen en kinderen. Mogelijke gebieden van herkomst van tien van deze mensen zijn Zuid- en West-Engeland, Schotland, Ierland, de zuidelijkste punt van Noorwegen en Normandie.

Het Archeologiehuis Zuid-Holland

In het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd in een replica van een Romeinse villa bij Archeon in Alphen aan den Rijn, kunt u de tentoonstelling bezoeken. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie –waaronder het massagraf van Wassenaar- te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties. In opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt het museale beheer van het Archeologiehuis door het Erfgoedhuis Zuid-Holland verzorgd.

  • Aangemaakt op .

Extra lezing: Bijenlandschap

Bijenlandschap, een bij-zonder kleurrijk landschap

EXTRA Lezing 16 juli 2014 in het Archeologiehuis (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1) In samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn, Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigen wij u uit voor een lezing en presentaties over een bijzonder project in Alphen aan den Rijn.

Woensdag 16 juli 2014. Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur

Bijenlandschap
In dit unieke project gaan de overheid, Archeon en de agrarische ondernemers van Alphen aan den Rijn en iedereen die een bijdrage wil leveren, samenwerken aan een prachtige leefomgeving voor alle stuifmeel verzamelende insecten zoals wilde bijen, hommels en zweefvliegen.

Over welke gebied gaat het?
- De hele zuidrand van Alphen aan den Rijn waaronder:
- Het Kroospad langs de Alphense Wetering en de Groene vinger
- Het Zaanse rietveld en het agrarisch gebied aan het Rietveldse pad
- De bermen van de N11 en de geluidswal van Kerk & Zanen
- Maar ook alle particuliere tuinen in Kerk&Zanen
- En natuurlijk Archeon

download

Presentaties zullen gegeven worden door:
-Marcel van der Veen Regisseur openbare ruimte, Gemeente Alphen aan den Rijn
-Menno Reemer onderzoeker bij EIS Kenniscentrum Insecten
-Menko Wiersema gebiedsregisseur Provincie Zuid Holland
-Wiel van der Mark coördinator immaterieel erfgoed Archeon

  • Aangemaakt op .

Middeleeuwse bling-bling

Op woensdag 4 juni 2014 werd de VVvA lezing in het Archeologiehuis/Romeins Museum verzorgt door Dr. Annemarieke Willemse, conservator middeleeuwen Universiteit Leiden.

lezing

Het was een bijzondere lezing over sierbeslag op riemen en tassen uit de Nederlanden 1300-1600.

Als u niet in de gelegenheid bent geweest om de lezing te bezoeken dan kunt u het boek over sierbeslag op riemen en tassen kopen bij SPA uitgevers

U kunt tot 26 oktober de tentoonstelling over de gouden middeleeuwen van 700-900 door Annemarieke Willemsen bezoeken in het Rijks Museum voor Oudheden tot 26 oktober
De volgende VVvA lezing wordt gehouden door Dr. Marc Driessen archeoloog Universiteit Leiden op woensdag 3 september 2014
Wiel van der Mark Archeion Academy en VVvA

  • Aangemaakt op .

Nominatie Children's Museum Award

In 2013 was het Archeologiehuis Zuid-Holland genomineerd voor de Children's Museum Award, uitgekeerd door de European Museum Academy. De prijs viel te winnen door het beste project of de beste tentoonstelling gericht op kinderen onder de 14 jaar.In Bologna op 27 maart werd het "Please Touch" museum in Philadelphia gehuldigd als winnaar!

2013 Childrens Museum Award 622013 Childrens Museum Award Miffy

  • Aangemaakt op .

In Archeon is de reconstructie te zien van de Zwammerdam.

Deze Romeinse platbodem is opgegraven in Zwammerdam en sinds de opening van Archeon in 1994 is deze reconstructie te zien in Archeon
Op de foto’s is de exactheid van de reconstructie goed te zien. Een perfect staaltje van vakmanschap.

dek zwammerdam 6

zijkant zwammerdam 6

  • Aangemaakt op .

22 mei: gevarieerde en inspirerende dag voor medewerkers van gemeenten en erfgoedinstellingen

Wie in Zuid-Holland betrokken is bij erfgoed en geïnteresseerd is in de mogelijkheden om archeologie beleefbaar te maken, kan zich op 22 mei laten bijpraten over zaken als cultuurtoerisme, community archaeology, educatie en andere aspecten op het gebied van archeologie en publieksbereik. Het Erfgoedhuis organiseert dan een gevarieerde en inspirerende dag voor medewerkers van gemeenten en erfgoedinstellingen. Ook erfgoedvrijwilligers zijn van harte welkom. Hoogtepunt van de Inspiratiedag Archeologie & Publiek is een bezoek aan een archeologische opgraving. Lees meer over het programma en de wijze van aanmelden op de website van het Erfgoedhuis.

  • Aangemaakt op .

Inheems aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Maandag 14 april; zaal open om 19:30. Lezing door Peter van den Broeke.

In 2012 verscheen een overzicht van het inheemse aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in Oss, dat feitelijk betrekking heeft op Zuid-Nederland in zijn geheel (o.a. te downloaden via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20033 ). Daardoor is nu een betere vergelijking mogelijk met het aardewerk uit West-Nederland. In sommige perioden hadden beide streken veel met elkaar gemeen, in andere weinig. Een van de vragen is of dit onder meer te maken had met de (ruil)handel in zeezout van de Noordzeekust naar het achterland. Daarnaast is wel duidelijk dat migratie van bevolkingsgroepen hier een rol gespeeld heeft.
Behalve op deze kwesties zal ingegaan worden op de aspecten van het aardewerk waarin door de tijd heen veranderingen optreden en die het daardoor mogelijk maken om dateringen aan het aardewerk toe te kennen. Modewijzigingen in verschraling, vormgeving en versiering zijn hierbij de cruciale punten. Die zullen behalve in de lezing ook in een praktijksessie aan de orde komen.

  • Aangemaakt op .

Ziekte, arts en patiënt in de Grieks-Romeinse oudheid

Lezing 23 oktober 2013 in het Archeologiehuis. (aanvang 20:00)

QUOTE: “Kenmerk van de antieke geneeskunde is de persoonlijke aandacht
van de arts voor de individuele patiënt”
Wat betekende het om ziek te zijn in de Grieks-Romeinse
oudheid? Velen kennen de naam van beroemde antieke artsen: Hippocrates,
Galenus, maar hoe werkten hun medische theorieën in de praktijk? Hoe was de
verhouding tussen religieuze en rationele geneeskunde? Wat is de bijdrage van
de archeologie aan onze kennis van de antieke geneeskunde? Deze en andere
vragen komen aan de orde in de lezing. De antieke theorie zal worden
geconcretiseerd in enkele antieke patiëntengeschiedenissen.

Over de spreker:

Manfred (H.F.J.) Horstmanshoff is
emeritus bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de antieke geneeskunde aan
de Universiteit Leiden, waar hij vele jaren Oude Geschiedenis doceerde. Hij was
Fellow-in-Residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar
en aan het Internationales Kolleg Morphomata, Keulen. In 2013 was hij verbonden
aan de Humboldt Universität in Berlijn. Hij publiceerde talrijke boeken en
artikelen, waaronder: Pijn en balsem, troost en smart.

  • Aangemaakt op .