Skip to main content

Persbericht AD: 'Schatzoeken in Archeologiehuis'

20151014schatzoekeninarcheologiehuis

 • Aangemaakt op .

Archeologiedagen: Graven naar duizend jaar oude objecten!

OpeningMuseum RB 0953 klein17 en 18 oktober 2015 is het zover, de Nationale Archeologie dagen in het Archeologiehuis Zuid-Holland. Kom je geluk beproeven in de kinderopgraving, deelnemen aan een interactieve prijsvraag of meelopen met een van de rondleidingen. Zaterdag 17 oktober, om 12 uur, vind de opening plaats waarbij de Nationale Archeologiedagen in het Archeologiehuis Zuid-Holland officieel van start zullen gaan.

Iedereen kan meedoen aan de georganiseerde activiteiten. In samenwerking met de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, wordt er een kinderopgraving georganiseerd waarbij er, op zaterdag zelfs met metaaldetector, gezocht kan worden naar aardewerk en munten. En wat je vind mag je houden! Om nog eens extra na te kunnen genieten van de dag.

Op verschillende tijden zullen er in het Archeologiehuis rondleidingen worden geven langs de tentoonstelling. Tijdens deze rondleidingen zal u alles te weten komen over de geschiedenis van de provincie, waaronder de Romeinse Limes (een reeks forten langs de Rijn). Ook zal er een interactieve prijsvraag plaatsvinden waarbij, door het beantwoorden van enkele archeologische vragen, 2 kaartjes gewonnen kunnen worden voor het winterschaatsen in het Archeon.

Kortom, komt allen! En duik een dagje in de archeologie!

Kijk voor meer informatie over de Nationale Archeologiedagen en onze activiteiten op:

http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/scherven-brengen-geluk-zoek-ze-zelf-en-test-je-geluk-in-de-quiz/

 • Aangemaakt op .

Website Archeologiehuis Zuid-Holland geheel vernieuwd & tentoonstelling ‘Leven langs de Limes – Alphen aan den Rijn’ digitaal te zien!

Vanaf heden is de website van het Archeologiehuis Zuid-Holland, het museum bij Archeon, geheel vernieuwd. In één oogopslag is voortaan te zien wanneer u het museum kunt bezoeken en wat er zoal te doen is. Bijzondere objecten uit de collectie en tijdelijke tentoonstellingen krijgen op de website speciale aandacht. Zo is de tentoonstelling over de Limes in Alphen aan den Rijn, die van 14 maart tot en met 28 juni te zien was in het Archeologiehuis, nu digitaal te bewonderen. Deze compleet digitale tentoonstelling is ronduit uniek!.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd bij Archeon in Alphen aan den Rijn, is het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties.

2

Tentoonstelling
In de tentoonstelling 'Leven langs de Limes: Alphen aan den Rijn' staat het leven van de Romeinse soldaten in het fort in Alphen aan den Rijn centraal. Wie waren zij en wat deden ze de hele dag? Aan de hand van spectaculaire vondsten, die in belangrijke mate door vrijwilligers zijn verzameld, wordt hiervan een beeld geschetst. Klik hier om de tentoonstelling te zien!

De tentoonstelling is de eerste in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt. Momenteel is er in het Archeologiehuis Zuid-Holland een tentoonstelling te zien over Voorburg, waar in de Romeinse tijd de stad Forum Hadriani lag. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

De Limes
Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordgrens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het 'barbaarse' volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de 'Limes', naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

1

 • Aangemaakt op .

Speciale presentatie en proeverij: De Romeinse keuken nader toegelicht.

ClaudiaZondag 16 augustus zal om 12:00 in de Romeinse Tijd van Archeon een presentatie worden gegeven over Romeins voedsel uit onze regio. Claudia Vandepoel van De Historische Keuken zal vertellen over Romeinse gerechten, welke ook te proeven zullen zijn. Deze presentatie word georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Leven Langs de Limes: Voorburg, welke in het Archeologiehuis Zuid-Holland te zien is.

Op de volgende vragen wordt door culinair historisch onderzoek antwoord gegeven:

 • Hoe veranderde ‘ons’ menu met de komst van de Romeinen?
 • Wat is er nog over van de regionale keuken van toen?
 • Waarom bouwden de Romeinen Castella langs de Rijn en wat veranderde er daardoor?

De presentatie, deels gebaseerd op het Romeinse kookboek ‘Sapor Limitis – De Smaak van de Limes’ wordt in de openlucht gehouden. Verschillende voorbeelden komen langs, daarna zijn er enkele typische gerechten te proeven.

De presentatie zal op zondag 16 augustus om 12:00 worden gegeven in het Romeinse deel van Archeon.

Lees meer …Speciale presentatie en proeverij: De Romeinse keuken nader toegelicht.

 • Aangemaakt op .

Nieuwe tentoonstelling over Romeins Voorburg

Leven Langs de Limes: Voorburg geopend!

Op donderdag 9 juli is door de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Rik Janssen, en de wethouder Cultuur van gemeente Leidschendam-Voorburg, Frank Rozenberg, de nieuwe wisseltentoonstelling in het museum geopend. 
opening02

Ontdekkingen
De tweede tentoonstelling in de Limes-reeks behandelt de aanleg van het kanaal van Corbulo en het ontstaan van de stad Forum Hadriani op de oever van dit kanaal. Recent is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de precieze loop van het kanaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij is aan het licht gekomen dat de Romeinen niet schuwden om door de strandwallen heen te graven en flink gebruik te maken van beschoeiingsmogelijkheden.

Daarnaast is duidelijk vastgesteld dat de Romeinen het kanaal 'droog groeven', dat wil zeggen dat zij zo lang mogelijk een dam lieten staan, zodat ze het kanaal konden graven zonder dat er water in stond. Omdat ook bij dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor groot en intensief baggeronderhoud, lijkt het vrij zeker dat het (noordelijk deel van het) kanaal waarschijnlijk maar relatief kort in gebruik geweest is, zo ongeveer tot het midden van de tweede eeuw. Dit is opmerkelijk, omdat de bloeitijd van Forum Hadriani langer duurde.

Aan de hand van vondsten, kaarten en afbeeldingen schetst de tentoonstelling de geschiedenis van het onderzoek naar zowel het kanaal als het Forum en wordt inzicht geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd.

Lees meer …Nieuwe tentoonstelling over Romeins Voorburg

 • Aangemaakt op .

Zaterdag 13 juni: workshops Romeins aardewerk

Zaterdag 13 juni zijn er tijdens de reguliere openingstijden extra lezingen in het museum!

Naast het Ridders en Jonkvrouwen evenement in Archeon zijn deze workshops vrij te bezoeken.

Om 10:15 en om 16:30 zal Ester van der Linden een hands-on lezing geven over Romeins aardewerk uit Zuid-Holland.

Bij opgravingen van Romeinse vindplaatsen in Nederland worden altijd grote hoeveelheden scherven gevonden. Wat doen archeologen nou met dat aardewerk? Wat kunnen ze daaruit leren? Ester van der Linden, archeoloog en aardewerkspecialist laat zien wat het vondstmateriaal ons kan vertellen over de bewoners van Zuid-Holland in de Romeinse tijd. Daarbij zal ze niet alleen een lezing houden, maar ook de Romeinse scherven zelf op tafel leggen.

IMG 3097-2

 • Aangemaakt op .

Kom aan boord bij de Romeinen!

Een crowdfundcampagne

Introductie

De schatten uit ons Romeinse verleden zijn voor het grootste deel onder de grond verdwenen. In Alphen aan den Rijn is dat verleden echter weer tot leven gewekt en kun je de Romeinse tijd opnieuw beleven! Aan de hand van reconstructies vertellen we duizenden kinderen het verhaal van onze roemrijke geschiedenis. De meest bijzondere reconstructie, onze lokale trots, loopt echter veel gevaar! De Zwammerdam 6, het wereldberoemde Romeinse platbodemschip, is dringend toe aan restauratie.

Een belangrijk verhaal!

Meer dan veertig jaar geleden werden bij werkzaamheden bij de Hooge Burgh in Zwammerdam zes Romeinse schepen aangetroffen. Het was een vondst van nationaal, en zelfs internationaal belang! HKH koningin Juliana en Prinses Margriet van Vollenhoven kwamen verschillende keren bij de opgraving ervan kijken. De schepen gaven een nieuwe kijk op het leven dat zich langs de Limes, de Romeinse grens, afspeelde.  De schepen brachten ons land onbekende spullen als wijn, zuidvruchten en provencaalse kruiden. Tegenwoordig  fungeren zij als boegbeeld voor Romeins Nederland en spelen zij een belangrijke rol in de nominatie van de Limes als UNESCO werelderfgoed. 

Groot gevaar

Omdat de schepen nergens tentoon gesteld worden biedt de reconstructie van de Zwammerdam 6,  de enige mogelijkheid om dit bijzondere verhaal te vertellen. In de loop der tijd is het schip, dat meer dan twintig jaar geleden gebouwd is, door intensief gebruik en weersinvloeden stevig aangetast. Om deze regionale trots te beschermen en het mogelijk te houden om bezoekers de Romeinse geschiedenis te laten ervaren, zal de platbodem gerestaureerd moeten worden.

De campagne

Op 10 mei zal een grote crowdfunding campagne starten om het schip te redden. Het voortbestaan van ons erfgoed rust op ons aller schouders! Wij willen U oproepen om samen de Zwammerdam 6 nog een flink aantal levensjaren te geven. Verspreid deze kreet van hulp en ondersteun het project op verschillende manieren, zodat wij allemaal kunnen delen in het verhaal van ons verleden!

Lees meer over de crowdfundingcampagne en steun ons!

We hebben voor dit project circa €35.000 nodig. Dit willen we ophalen in 1 maand tijd. Van 10 Mei 2015 t/m 10 Juni 2015 kunt jij je steentje bijdragen voor het herstel van het schip. Als ook jij ons steunt met een (kleine) bijdrage, dan lukt dit en wordt het schip in ere hersteld. Wil je ons ook steunen met dit project? Naast eeuwige dank, krijg je er heel wat voor terug:

Kijk wat je er voor terug kunt krijgen en hoe je ons kunt steunen op: http://www.voordekunst.nl/archeon 

 • Aangemaakt op .

Nationale Museumweek

logo

18 t/m 26 april vindt de Nationale Museumweek plaats met als thema “Ons Echte Goud”. Tijdens de Nationale Museumweek staat een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, in de schijnwerpers. U kunt het ontdekken door verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van verschillende musea.

Ook het Romeins Museum Alphen aan den Rijn heeft een prachtige collectie aan voorwerpen, die het geheugen van de stad tonen en onmisbare verhalen kunnen vertellen. Per dag in de Museumweek, beginnende op zaterdag 18 april, zal een van de rijkdommen uit de collectie van het Romeins Museum worden onthuld. Er zijn negen “gouden” archeologische vondsten geselecteerd als vertegenwoordiging van ons geschiedenis, welke uit Alphen aan den Rijn allemaal komen.

Kom ze met eigen ogen bekijken!

 • Aangemaakt op .

Kano van Vlaardingen verhuisd

Maandag 30 maart is de IJzertijdkano uit Vlaardingen opgehaald om vervoerd te worden naar haar nieuwe onderkomen in het museum in Vlaardingen. De kano is de afgelopen jaren te bewonderen geweest op de begane grond van ons museum, maar keert weder naar haar originele locatie. In grote kisten is de kano vervoerd. De nieuw beschikbare ruimte in het museum zal komend jaar een nieuwe inrichting krijgen!

 

 • Aangemaakt op .

Nieuwe tentoonstelling geopend!

Vrijdag 13 maart is door gedeputeerde Han Weber en wethouder Kees van Velsen de eerste Leven Langs de Limes tentoonstelling geopend in het Archeologiehuis. De tentoonstelling is de eerste van vier (over de loop van twee jaar) over het de Romeinse Tijd in Zuid-Holland, en laat vele archeologische vondsten uit Alphen aan den Rijn zien. Deze zijn door ‘amauteur’ archeologen gevonden langs de N11.

Het programma begon met een interessante lezing van drs. Jasper de Bruin. De gedeputeerde en de wethouder hebben vervolgens met een metaaldetector het symbool voor de tentoonstellingen weten op te sporen, waarna auxiliair Decimvs de eer kreeg om het teken op te graven. In de middag is een deel van het gezelschap met twee tolken door de Romeinse Tijd gegaan om nog meer te leren over deze interessante periode!

De tentoonstelling is te zien tot 28 juni 2015 op de vide in de filmzaal van het museum.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling!

 • Aangemaakt op .