Skip to main content

AD: Archeon-directeur Jack Veldman: Respect voor het ambacht

IN DE SPIEGEL Archeon is sinds een jaar een erkend museum en dingt mee naar de titel Leukste uitje van Zuid-Holland. Directeur Jack Veldman vindt dat het park een volwassen attractie is geworden.

Spiegelbeeld

,,Ik zie een lange man, maar dat is alleen het fysieke en is niet zo spannend. Ik ben iemand die met de medewerkers bezig is om het park constant verder te brengen. Dat past bij mijn karakter. Ik wil vooruit. Bij het ontwikkelen van het park geldt: never a dull moment. Het kan mij niet druk genoeg zijn. Mijn diepere drijfveer is dat ik graag iets goeds wil doen. Dat doe ik door met Archeon iets moois neer te zetten.''

Parkdirecteur
,,Toen ik net was afgestudeerd van de Hotelschool Maastricht wist ik niet nog niet wat ik daarmee wilde. Ik heb een paar jaar lang van alles gedaan en onder andere naar Parijs, Beaune en Brisbane gegaan. Uiteindelijk deed ik van 1989 tot 1999 als directeur de horeca en supermarkt van Duinrell. Door de contacten met andere attractieparken kreeg ik een goed beeld van het recreatieve aanbod in Nederland en hoe zo'n park geleid kan worden."

,,Het was niet direct mijn ambitie om parkdirecteur te worden. Ik ben er wel van overtuigd dat het steeds meer in mijn onderbewustzijn een element werd. Als je maar regelmatig erover denkt dat je dat wilt, zal het ook een keer gebeuren. Dat is niet filosofisch bedoeld. Toen het Archeon een nieuwe directeur zocht, kwam het voor mij op het juiste moment. Op de hotelschool leer je zakelijkheid, creativiteit en gastvrijheid en is er veel aandacht voor het ambachtelijke aspect. Zeker voor Archeon is het belangrijk dat je respect hebt voor het ambacht."

Lees het volledige artikel op: http://www.ad.nl/alphen/archeon-directeur-jack-veldman-respect-voor-het-ambacht~a445f0a6/ 

  • Aangemaakt op .

Opening tentoonstelling Van Caesar tot Constantinopel

De opening op donderdag 22 december van de expositie 'Van Caesar tot Constantinopel' over Romeinse kleding in deze 6 eeuwen. En, over leuke dingen zoals vervloekingstabletten, verkleed jezelf als Romein en schiet een selfie tussen de soldaten of trek een toga aan en laat je moeder een foto maken...
De expositie is te zien tijdens de openingstijden van Museumpark Archeon tot eind maart.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.


  • Aangemaakt op .

Bloembollen voor bijen in museumpark Archeon

Stichting Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn heeft van het Rabofonds een bijdrage van 5000 euro gekregen ter ondersteuning van het Bijenproject. Voor het geld zijn negenduizend bloembollen aangeschaft. Directeur Monique Veldman van het museumpark en Jeanette Dijkshoorn van het Coöperatiefonds Groene Hart Noord plantten zaterdag 17 december de eerste bollen samen met vrijwilligers van Archeon.

"Wij hebben op het park meer verschillende soorten bijen dan welke andere locatie dan ook in de provincie Zuid-Holland", vertelt Veldman. "Een project als dit gaat over natuur. In ons park laten we niet alleen zien hoe mensen vroeger leefden maar ook wat zij aten. In de verschillende tijden zijn ook tuinen, stukjes landbouwgrond en natuur aangelegd. We zorgen dat deze precies passen in de uitgebeelde periode, bijvoorbeeld de Romeinen of middeleeuwen. Dan trek je automatisch insecten aan en die hebben we ook nodig voor de ontwikkeling van deze flora. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een hotspot te zijn van de 'bijensnelweg' in de regio rond Archeon."

Jeanette Dijkshoorn vertelt dat zij graag op haar vrije zaterdag even naar Archeon komt om de 'eerste bol' te planten. "Geld is maar geld, als je een bol plant zie je ineens wat er met dat geld gebeurt. Wij geven veel subsidies aan projecten die gaan over zorg, innovatie en voedselvraagstukken. Als het goed gaat met de bijen heeft dat direct invloed op de voedselvoorziening voor mensen."

'Zonder bijen, geen bier'
Het bijenproject van Stichting Museumpark Archeon sluit aan op verschillende andere bijenprojecten in de regio. Groene Cirkel is echter een van de grootste. Hieraan werken naast Archeon onder meer bierbrouwer Heineken uit Zoeterwoude en gemeente Alphen aan den Rijn mee.

Het is belangrijk dat er voor bijenvolken – en andere stuifmeel verspreidende insecten – voldoende foerageergebieden zijn. Alleen dan zijn er genoeg bijen in Nederland om gewassen te bestuiven. Verschillende gewassen kunnen niet voortbestaan zonder bestuiving. Dat is heel vervelend voor de bijen, maar ook voor bijvoorbeeld Heineken. Zonder bijen, geen hop. Zonder hop, geen bier. Hetzelfde geldt voor verschillende landbouwgewassen. Als de bijen te weinig voedsel krijgen en niet meer kunnen bestuiven, is er ook te weinig voedsel om te oogsten voor ons mensen.

Lees meer op: http://www.alphens.nl/nieuws/overig/25669,bloembollen-voor-bijen-in-museumpark-archeon.html 

  • Aangemaakt op .

Zwammerdam kano 5

Zwammerdam kano 5

Kano 5, een vissersboot die als vijfde van de Romeinse Zwammerdamschepen werd opgegraven is te bewonderen op de begane grond van het Archeologiehuis.

De Zwammerdam 5 is de laatste van de drie boomstamkano’s die bij Nigrum Pullum is ontdekt. Het vaartuig vormde eigenlijk een obstakel dat men tegenkwam bij het opgraven van een andere kano, de Zwammerdam 4, en is daarom in snel tempo uit de grond gehaald. De boot is 5,50 meter lang en 0,80 meter hoog. Bijzonder is het opgetimmerd dekje met in dit geval zelfs ook een luikje met ijzeren scharnier. Vermoedelijk is het schip ooit groter geweest, want het heeft nu een rechte achterkant. Misschien is de kano ooit beschadigd en ingekort om te kunnen dienen als een visbun, waarin gevangen vis tijdelijk levend bewaard wordt.

6 juli 2016 arriveerde Zwammerdam kano 5 in Archeologiehuis Zuid-Holland.

 

{youtube}RdESCcU9iWw{/youtube}

  • Aangemaakt op .

Museumpark bovenaan bij gebruik Cultuurkaart!

De CJP Cultuurkaart heeft hun jaarcijfers gepubliceerd voor 2015. Hieruit is gebleken dat Museumpark Archeon op nummer 1 staat binnen de museale sector. Dat betekent dat er zeer veel scholieren bij ons zijn gekomen met hun CJP pas! Hiervan komt het grootste gedeelte, meer dan 45%, van het VWO, en een derde van het VMBO.

De scholen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Noord-Holland, ZUid-Holland en Noord-Brabant.

OpeningMuseum RB 09531

 

  • Aangemaakt op .

Uiterst succesvolle lezing dr. Innemee

Afgelopen woensdagavond 9 december gaf dr. Karel Innemee een zeer boeiende lezing over mysterieculten in het Romeinse Rijk. Zo sprak hij onder andere over Mithras en een van zijn heiligdommen in Huwarte. De lezing trok een volle zaal met mensen!

Lezing innemee

Samenvatting:

Met de groei van het Romeinse Rijk was er ook sprake van een groeiende uitwisseling van religieuze ideeën tussen Oost en West. Niet alleen het Christendom verspreidde zich vanuit Palestina over de hele Mediterrane wereld, ook andere oosterse cultussen werden in toenemende mate populair. Isis werd vanuit Egypte naar Italië en verder gebracht en de mogelijk van oorsprong Perzische god Mithras, geassocieerd met de zonnegod Sol Invictus, werd uitermate populair, met name onder soldaten. Door de geheimhoudingsplicht van de volgelingen weten we vrij weinig over de precieze rituelen. Van Syrië tot aan Londen zijn zulke Mithras-heiligdommen (mithrea) gevonden en één van de meest recente en meest opzienbarende werd eind 20e eeuw in Huwarte (Syrië) gevonden. De spreker was betrokken bij de ontdekking en opgraving van dit Mithras-heiligdom en aan de hand hiervan wordt een beeld gegeven van hoe mysterie-cultussen zich verspreidden en ontwikkelden, ook in Noord-West Europa.

  • Aangemaakt op .

Lezingen 2016 aangekondigd

Ook in 2016 zullen er weer verschillende lezingen worden georganiseerd in ons museum!

De VVvA (Vereniging Vrienden van Archeon) en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) organiseren maandelijks leuke thematische lezingen. Van het programma voor de VVvA lezingen is al een groot gedeelte bekend gemaakt. Uiteraard zijn dit nog werktitels en zal er steeds meer informatie bekend worden over de lezingen.

Bekijk het overzicht op:

http://www.archeologiehuiszuidholland.nl/zien-en-doen/lezingen

  • Aangemaakt op .

Tentoonstelling 'Leven langs de Limes – Voorburg' in Archeologiehuis Zuid-Holland VERLENGD!

De tentoonstelling over Romeins Voorburg in het Archeologiehuis Zuid-Holland, het archeologiemuseum van de provincie Zuid-Holland en Archeon, is inmiddels door duizenden mensen bezocht. Bezoekers reageren enthousiast op deze kleine, maar informatieve en onthullende tentoonstelling. Daarom is besloten de looptijd te verlengen tot en met maart 2016.

In de Romeinse tijd lag in Voorburg een heuse stad, Forum Hadriani genaamd. Ontdekkingen in het havengebied van deze stad en spectaculaire nieuwe inzichten in de loop van het kanaal van Corbulo, dat Forum Hadriani verbond met de Oude Rijn (Limes), geven een beeld van het Romeinse watermanagement.

De Limes
Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het 'barbaarse' volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de 'Limes', naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

 image001  image003
 Overzichtskaart van de Limes in Zuid-Holland Logo Limes-tentoonstellingen Archeologiehuis Zuid-Holland

Ontdekkingen

De tweede tentoonstelling in de Limes-reeks behandelt de aanleg van het kanaal van Corbulo en het ontstaan van de stad Forum Hadriani op de oever van dit kanaal. Recent is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de precieze loop van het kanaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij is aan het licht gekomen dat de Romeinen niet schuwden om dwars door de strandwallen heen te graven en flink gebruik te maken van beschoeiingsmogelijkheden.

Daarnaast is duidelijk vastgesteld dat de Romeinen het kanaal 'droog groeven', dat wil zeggen dat zij zo lang mogelijk een dam lieten staan, zodat ze het kanaal konden graven zonder dat er water in stond. Omdat ook bij dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor groot en intensief baggeronderhoud, lijkt het vrij zeker dat het (noordelijk deel van het) kanaal waarschijnlijk maar relatief kort in gebruik geweest is, ongeveer tot het midden van de tweede eeuw AD. Dit is opmerkelijk, omdat de bloeitijd van Forum Hadriani langer duurde.

Aan de hand van vondsten, kaarten en afbeeldingen schetst de tentoonstelling de geschiedenis van het onderzoek naar zowel het kanaal als het Forum en wordt inzicht geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd.

image005  image007
Reconstructie van het Kanaal van Corbulo in de Rietvink in Leidschendam-Voorburg  Opgraving van de haven van Forum Hadriani 

Vier tentoonstellingen

De tentoonstelling is de tweede in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk wordt gemaakt. Eerder was een tentoonstelling over Alphen aan den Rijn te zien, waar in de Romeinse tijd een fort gelegen was. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

Het Archeologiehuis Zuid-Holland
De tentoonstelling is te zien in het Archeologiehuis Zuid-Holland: Archeonlaan 1a, 2408 ZB Alphen aan den Rijn. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties. Voor meer informatie: http://www.archeologiehuiszuidholland.nl/plan-je-bezoek/openingstijden-en-tarieven

  • Aangemaakt op .

Nationale Archeologiedagen - Een groot succes!

1Zaterdag 17 oktober heeft wethouder Kees van Velzen (Gemeente Alphen aan den Rijn) de Nationale Archeologiedagen bij Museumpark Archeon en het Romeins Museum (Archeologiehuis) geopend. Samen met de bezoekers ging de wethouder op zoek naar Romeinse sporen in de grond. Bij de ingang van Archeon en het Archeologiehuis is een heuse archeologische opgraving uitgezet, waar kinderen zelf op zoek kunnen naar Romeinse vondsten.

Tijdens de herfstvakantie is het nog mogelijk steeds om de archeologie te beleven in Alphen aan den Rijn. Bovenop de reguliere activiteiten en shows zal het nog steeds mogelijk zijn mee te doen in de opgravingen. Ook is er een interactieve prijsvraag waarbij door het beantwoorden van enkele archeologische vragen 2 kaartjes gewonnen kunnen worden voor het winterschaatsen in het Archeon. 

43

Het Archeologiehuis-Romeins Museum en Archeon zijn ook op TV geweest. Heeft U ons gemist? Kijk dan vanaf minuut 6 op de volgende website:

http://rtlxl.nl/#!/het-land-van-340258/a65a42c7-298a-3fd5-871c-877731681f9c

  • Aangemaakt op .

Witte Weekblad 'Dagen van de archeologie'

20151015witteweekblad

  • Aangemaakt op .